Thanh Toán - image on http://atpsoftware.vn
CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ THANH TOÁN

BẢNG GIÁ (Từng sản phẩm)

NGẮN HẠN

VND600.0003 tháng
 • Sử dụng trên 1 thiết bị
 • Đầy đủ các tính năng
 • Cập nhật miễn phí
 • Bảo hành trọn đời
 • Tư vấn sử dụng
 • Hỗ trợ tài liệu, chuyển thiết bị, cài đặt lại

TRUNG HẠN

VND1.500.000năm
 • Sử dụng trên 1 thiết bị
 • Đầy đủ các tính năng
 • Cập nhật miễn phí
 • Bảo hành trọn đời
 • Tư vấn sử dụng
 • Hỗ trợ tài liệu, chuyển thiết bị, cài đặt lại
Thanh Toán - image ribbon_blue_left_save on http://atpsoftware.vn

DÀI HẠN

VND2.500.000vĩnh viễn
 • Sử dụng trên 1 thiết bị
 • Đầy đủ các tính năng
 • Cập nhật miễn phí
 • Bảo hành trọn đời
 • Tư vấn sử dụng
 • Hỗ trợ tài liệu, chuyển thiết bị, cài đặt lại

DOANH NGHIỆP

Liên hệtùy chọn
 • Sử dụng trên nhiều thiết bị
 • Đầy đủ các tính năng
 • Cập nhật miễn phí
 • Bảo hành trọn đời
 • Tư vấn sử dụng
 • Hỗ trợ tài liệu, chuyển thiết bị, cài đặt lại

Bảng giá (All in one)

NGẮN HẠN
 • 3 Tháng

 • 1.500.000
TRUNG HẠN

 • 1 NĂM

 • 4.500.000
 •  
DÀI HẠN

 • VĨNH VIỄN

 • 7.500.000
 •  

Bộ sản phẩm ALL IN ONE bao gồm:

Simple Facebook (Có Phí)

Simple Instagram (Có Phí)

Simple Zalo (Có Phí)

Simple Share (Có Phí)

Ftool (Có Phí)

Autoviral Content  (Có Phí)

Simple UID (Miễn Phí )

Simple Graph (Miễn Phí )

Hệ thống Getlink và Hệ thống Simple ADS không bao gồm trong gói ALL IN ONE
X
Thanh Toán - image giphy on http://atpsoftware.vn