CHIA SẺ
Kinh nghiệm chăm sóc và mở khóa tài khoản khi bị checkpoint - image 55445 on http://atpsoftware.vn

Vào một ngày đẹp trời, bạn nhập địa chỉ https://www.facebook.com và đăng nhập.

Nhưng….

Hiện lên một bảng thông báo đang sợ :'(

Kinh nghiệm chăm sóc và mở khóa tài khoản khi bị checkpoint - image 188 on http://atpsoftware.vn

Vậy tài khoản của bạn đang bị tình trạng gì và giải quyết vấn đề đó như thế nào ?
ATPSoftware xin đem đến cho các bạn bộ tài liệu hướng dẫn mở khóachăm sóc nick Facebook.

Kinh nghiệm chăm sóc và mở khóa tài khoản khi bị checkpoint - image 554452 on http://atpsoftware.vn

Chắc rằng các bạn sẽ không còn lo lắng, hay khủng hoảng tột độ khi thấy tài khoản của mình bị khóa nữa :’)

  LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU 

 

Kinh nghiệm chăm sóc và mở khóa tài khoản khi bị checkpoint - image OhxsGAY on http://atpsoftware.vn
Kinh nghiệm chăm sóc và mở khóa tài khoản khi bị checkpoint - image 5545436346 on http://atpsoftware.vn