Tải Video Douyin không logo - ATPSoftware

Tải video Douyin không logo và dễ dàng với chất lượng HD+ 

Tải Video Douyin là một công cụ tải video Douyin không logo trực tuyến, giúp người dùng tải video với chất lượng tốt nhất, bao gồm Full HD, 1080p, 2k, 4k, 8k kèm âm thanh.

This tool allows to save videos from Douyin to your device in .mp3, .mp4 format quickly and conveniently. No need to install any software

You just need to paste the link in the Input Box and download Douyin video without logo easily.

Instructions to download Douyin videos without logo on Computer

Downloading videos from Douyin to your computer is a quick and simple process,

Here are the steps:

1.Go to Douyin and open the video you want to download.

2.Nhấn vào nút chia sẻ và sao chép đường dẫn như ảnh bên dưới

3.Sao chép đường dẫn vào trang ghichu.vn hoặc sử dụng note của máy tính và tiến hành copy đường dẫn chính xác của video, giống hình ảnh bên dưới

4. Dán đường link vào ô nhập liệu trên trang website Tải Video Douyin không logo Atpsoftware , như ô nhập liệu ở đầu trang này.

Tải video douyin

5. The system will automatically start searching for videos. It will show the results in a few seconds.

6. Specify the resolution of the video you want to save, then right-click the Download button and select the option “Save”, “Save As”, or “Save Link As”. The name will be different depending on the browser you use.

Frame 4

7. The video will begin downloading to your computer and will be saved to the default download folder or the selected download folder.

Instructions for Downloading Douyin videos on iOS/Android/Smartphone

Để tải video Douyin  trên điện thoại di động của bạn, chỉ cần dán liên kết của video Douyin vào Công cụ tải video douyin và sau đó lưu video.

Here are step-by-step instructions:

1. On the Douyin app, open the video you want to save

2.Touch the Share button below the video, then select Copy link.

Tai video Douyin 1

3. Access the Notes application or Ghichu.vn and paste the link, proceed to copy the exact path of the video

4. Click the browser and go to the website Tải video Douyin 

5. Paste the link into the input box at the top of the page.

Tải video douyin
  1. The site will start searching for the video. In a few seconds, it will display the output formats and resolutions of the video.

  2. Specify the resolution of the video you want to save, then touch and hold the Download button next to it and select the save option.

On iPhone, this option is often called “Download Linked File”.

On Android, the option name varies but is generally called “Download file”, “Download” or “Save”.

Frame 4

6. The video will start downloading to your computer and will be saved to the default download folder or the selected download folder.

Frequently Asked Questions About Download Video Douyin without logo

What is Douyin?

Douyin là một ứng dụng phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc cho phép người dùng tạo, chia sẻ và xem video ngắn.. Bạn có thể sử dụng Tải Video Douyin để tải xuống bất kỳ video từ Douyin về thiết bị.

Do I have to pay to download Douyin videos without logo?

Absolutely not, you can download videos Douyin for free, without any limitation of any features.

How to download videos from Douyin from computer?

  • Step 1: Copy and paste the Short link into the input box and press the Download button.
  • Step 2: Select the format  MP4 or  MP3, continue to press the button Download or Render and wait a few seconds to download files to your device.
  • (Tải video Douyin không logo ATPsoftware hoạt động tốt trên Chrome, Firefox hoặc bất kỳ trình duyệt nào.)

How to download Douyin videos without logo on the phone?

Copy video link Douyin → Visit website Download Douyin Video logo → Paste the copied link into the input box → Download.

Where is Douyin saved when downloaded?

Please check the “Downloads” folder in your phone or the “download history” section of your browser.

ĐẶT MUA

Zalo ATPSoftware Tư vấn kinh doanh Zalo ATPSoftware
0931.9999.11
Nhận thông báo từ ATP SOFTWARE và cập nhật những kiến thức mới nhất từ chúng tôi!

Kiến thức Marketing

1611 bài viết

Kinh doanh Online

1360 bài viết

Facebook Marketing

996 bài viết

Kiếm tiền MMO

720 bài viết

Kinh doanh Online

810 bài viết

Thủ thuật Facebook

215 bài viết