Lịch sử nâng cấp phần mềm

Simple Facebook

simple-facebook (02/06/2018)

- Update tính năng 5
- Update tính năng 6 
- Update tính năng 7

simple-facebook (02/06/2018)

Update tính năng chuyển từ số điện thoại ra tài khoản facebook.

simple-facebook (01/06/2018)

Update tính năng chuyển từ số điện thoại ra tài khoản facebook.

Simple Zalo

simple-zalo (09/06/2018)

Nâng cấp 1
Nâng cấp 3
Nâng cấp 2

Simple Instagram

simple-instagram (09/06/2018)

Update 1
Update 2

Simple Ads

simple-ads (09/06/2018)

Nâng cấp 1
Nâng cấp 2
Nâng cấp 3

Simple Fanpage

simple-fanpage (09/06/2018)

- 06/07/2018 Nhà cung cấp dịch vụ máy chủ xảy ra sự cố.
- 06/09/ 2018 Hệ thống sử dụng lại dữ liệu backup trở lại.

Simple Page

simple-page (04/06/2018)

Update tính năng 1
Update tính năng 2

Đặt mua

×
Đăng ký mua phần mềm

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG ĐIỀN THÔNG TIN VÀO Ô BÊN CẠNH ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TỐT NHẤT.

CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% NẾU KHÔNG HÀI LÒNG * ĐƯỢC HỖ TRỢ CÀI ĐẶT, CHUYỂN ĐỔI MÁY MIỄN PHÍ!

(* sản phẩm không giống như mô tả)

Họ và Tên *

Số điện thoại *

link điền form *

Lịch sử nâng cấp phần mềm - image cam-ket on https://atpsoftware.vn
[X]
Lịch sử nâng cấp phần mềm - image atpsoftware-hotline on https://atpsoftware.vn