Lịch sử nâng cấp phần mềm

Simple Facebook

simple-facebook (28/06/2018)

- Chặn lỗi không hết hạn bản quyền khi bật vps 24/24
- Mở chức năng quét sdt sang uid
- Update mở file uid không đủ
- Update lại mời live stream
- Update điền form đăng ký phone khi khách sử dụng trail
- Update https cho api hệ thống chống bị spy source
- Mã hóa thêm bằng dofu C#

simple-facebook (01/06/2018)

Update tính năng chuyển từ số điện thoại ra tài khoản facebook.

Simple Zalo

simple-zalo (30/06/2018)

- Cải thiện tốc độ
- Update giao diện

Simple Instagram

simple-instagram (30/06/2018)

- Cải thiện tốc độ
- Update giao diện

Simple Ads

simple-ads (04/07/2018)

API facebook update và thêm điều khoản mới khi tạo tệp quảng cáo ( Chi tiết thông báo https://developers.facebook.com/ads/blog/post/2018/06/13/sharing-custom-audiences/ )

simple-ads (30/06/2018)

- Cải thiện tốc độ
- Update giao diện

Simple Fanpage

simple-fanpage (04/07/2018)

Lưu lại lịch sử theo từng ngày khách lấy
Thêm tín năng reset pass bằng email
Bắt tất cả khách nhập email vào dữ liệu

simple-fanpage (28/06/2018)

- Lưu lại toàn bộ lịch sử từng comment trên post
- Cải thiện tốc độ truy vấn server
- Kết nối erp
- Đẩy lead lên erp
- Thêm tín năng kết nối sms
- Tự động gửi sms theo tương tác
- Xuất file số điện thoai excel lỗi số điện thoại bị conver do dạng số thêm dấu +

simple-fanpage (09/06/2018)

- 06/07/2018 Nhà cung cấp dịch vụ máy chủ xảy ra sự cố.
- 06/09/ 2018 Hệ thống sử dụng lại dữ liệu backup trở lại.

Simple Page

simple-page (30/06/2018)

- Cải thiện tốc độ
- Update giao diện

Simple UID Online

simple-uid-online (04/07/2018)

Cập nhật backup page do mình quản lý
Thêm tín năng lấy ID
Chỉnh lại bộ API quét lỗi

simple-uid-online (30/06/2018)

- Cải thiện tốc độ
- Update giao diện

Simple Seeding

simple-seeding (04/07/2018)

Cập nhật giới tính cho hệ thống seeding
Cập nhật hệ thống kiểm tra seeding đủ cho khách chưa khi hoàn thành
Cập nhật thư viện block chửi bậy

simple-seeding (30/06/2018)

- Cải thiện tốc độ
- Update giao diện

Simple Group Invite

simple-group-invite (04/07/2018)

Thêm chức năng kéo từ người số x tới người thứ y
Tăng tốc độ kéo nhóm

simple-group-invite (30/06/2018)

- Cải thiện tốc độ
- Update giao diện

Auto Viral Content

auto-viral-content (04/07/2018)

Fix lại lỗi lấy bài viết page
Fix lỗi lấy bài viết profile
Fix lại số lượng bài lấy do token của khách chạy bùng quảng cáo bị limit
Thêm chức năng Vimeo
Thêm chức năng Daily

auto-viral-content (30/06/2018)

- Cải thiện tốc độ
- Update giao diện

Simple Graph

simple-graph (05/07/2018)

- Cải thiện tốc độ 
- Update giao diện

Simple UID

simple-uid (05/07/2018)

- Cải thiện tốc độ 
- Update giao diện

ĐẶT MUA

0931.9999.11 Tư vấn kinh doanh 0931.9999.11
0967.9999.11