Những điều cơ bản: Instagram TV là gì?

5 / 5 ( 1 bình chọn ) Video là một goldmine nội dung. 500 triệu người xem video trên Facebook mỗi ngày. Hơn một tỷ người đang hoạt động trên YouTube Người dùng Snapchat điều chỉnh thành 10 tỷ clip mỗi ngày. Là nền tảng xã hội dựa trên hình ảnh phổ biến nhất trên thế giới, không có gì … Đọc tiếp Những điều cơ bản: Instagram TV là gì?