Làm sao để viết bài Pr cho thương hiệu?

Các bài Pr thương hiệu thường có các yêu cầu khắt khe, bởi nó có thể khiến cho khách hàng yêu thích hoặc có ấn tượng xấu về thương hiệu. Do vậy các Marketer hay Copywriter không ít lần “khốn đốn” vì các đánh giá khắt khe đó.