Contensis

Contensis – Hệ Thống Quản Lý Nội Dung

Contensis mang đến cho bạn tất cả những lợi ích của một hệ thống quản lý nội dung truyền thống với sức mạnh và tính linh hoạt của một CMS không đầu.

Contensis  là gì ?

Contensis là hệ thống quản lý nội dung (CMS) không đầu với nền tảng triển khai tích hợp. Nó được xây dựng bởi công ty có trụ sở tại Vương quốc Anh, Zengenti.

Contensis là một CMS dành cho doanh nghiệp cung cấp năng lượng cho các trang web của các tổ chức ở một nơi duy nhất để tạo, duy trì và xuất bản nội dung.

Contensis mang đến cho bạn tất cả những lợi ích của một hệ thống quản lý nội dung truyền thống với sức mạnh và tính linh hoạt của một CMS không đầu. Cải thiện năng suất của nhà phát triển, tăng khả năng tái sử dụng nội dung và trao quyền cho các nhóm của bạn.

Các tính năng và công cụ của nó tập trung vào các yêu cầu của các nhóm nội dung hiện đại:

– Nội dung mô hình hóa

– Soạn thảo nội dung

– Nội dung chi phối

Công ty phát triển  Contensis

Contensis được xây dựng bởi công ty Zengenti. Zengenti được thành lập vào năm 2001, trụ sở tại Ludlow, Shropshire.

Giao diện  Contensis

Tính năng của Contensis

Các tính năng của Contensis:

Accessible content (Nội dung có thể truy cập)

Contensis hỗ trợ tạo nội dung có thể truy cập thông qua nhiều tính năng. Nội dung của bạn được lưu trữ và phân phối ở định dạng có thể truy cập sẵn sàng để sử dụng ở giao diện người dùng.

Accessible interface (Giao diện có thể truy cập)

Contensis cố gắng trở thành một CMS có thể truy cập được. Giao diện người dùng có thể điều hướng bằng bàn phím, hỗ trợ các công nghệ hỗ trợ và đáp ứng các tiêu chuẩn WCAG 2.1 AA về khả năng truy cập.

Alias URLs (URL bí danh)

Contensis gán cho mỗi trang một URL dựa trên vị trí của nó trong cấu trúc thư mục của bạn. Bạn có thể ghi đè điều này bằng cách đặt một hoặc nhiều URL bí danh. Điều này hữu ích khi bạn cần tạo một URL đáng nhớ cho một chiến dịch tiếp thị hoặc nếu bạn di chuyển một trang và muốn chuyển hướng khách truy cập – và các công cụ tìm kiếm – đến vị trí mới của trang.

Content APIs (APIs nội dung)

Dễ dàng lấy dữ liệu vào và ra khỏi CMS của bạn bằng các API RESTful

Delivery API (API phân phối)

Tăng tốc độ phân phối nội dung của bạn với API chỉ đọc có hiệu suất cao. Cho dù bạn cần 1 mẩu dữ liệu hay 100.000, Contensis chỉ trả lại những gì bạn yêu cầu – cung cấp nội dung của bạn hiệu quả nhất có thể.

Image API (API hình ảnh)

Sử dụng các định dạng hiện đại như WebP để xây dựng nội dung đẹp mắt mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.

Management API (API quản lý)

Tạo và cập nhật nội dung trong Contensis nhanh chóng và dễ dàng nhất có thể với API quản lý. Nhập nội dung theo chương trình từ kho lưu trữ nội dung hoặc CMS hiện có của bạn để di chuyển dễ dàng.

Automated sitemaps (Sơ đồ trang web tự động)

Cải thiện SEO với sơ đồ trang web được cập nhật tự động. Sử dụng các gói NPM của chúng tôi để nhanh chóng tạo sơ đồ trang web XML tự động cho trang web giao diện người dùng của bạn.

Components (Các thành phần)

Tiết kiệm thời gian, đảm bảo tính nhất quán và giảm thiểu sai sót bằng cách tạo các nhóm trường có thể sử dụng lại mà bạn có thể thả vào bất kỳ loại nội dung nào.

Content guidelines (Nguyên tắc nội dung)

Nguyên tắc nội dung giữ cho nội dung có thương hiệu bằng cách nhắc tác giả sử dụng đúng phong cách, giọng điệu.  Thêm chúng vào các trường và tab hoặc sử dụng chúng để cung cấp ngữ cảnh cho một nhóm trường.

Content modelling (Mô hình hóa nội dung)

Tạo nội dung có cấu trúc bằng chứng trong tương lai và có thể tái sử dụng. Các loại nội dung và mục cung cấp trải nghiệm viết đơn giản. Người chỉnh sửa nhập nội dung vào các trường được xác định trước – giúp không thể nhập thông tin sai định dạng hoặc bỏ sót thông tin hoàn toàn.

Content scheduling (Lên lịch nội dung)

Quản trị tốt là một phần quan trọng của bất kỳ chiến lược nội dung nào. Contensis giúp bạn theo dõi nội dung của mình bằng cách cho phép bạn đặt ngày và giờ nội dung sẽ được xuất bản và hết hạn.

Content type builder (Trình tạo kiểu nội dung)

Xây dựng trải nghiệm tác giả phù hợp với hình dạng nội dung của bạn và yêu cầu của tác giả. Thiết lập các loại nội dung và giúp tác giả bắt đầu tạo nội dung trước khi nhà thiết kế của bạn đặt bút ký.

Content versioning (Phiên bản nội dung)

Hiểu ai, cái gì, khi nào và tại sao nội dung của bạn có lộ trình kiểm tra dễ theo dõi. Theo dõi các thay đổi và so sánh các phiên bản của cùng một nội dung song song. Dễ dàng khôi phục nội dung của bạn về phiên bản trước trên cơ sở từng trường.

Entry editor (Biên tập mục nhập)

Cung cấp trải nghiệm viết đơn giản hóa cho nhóm của bạn. Tác giả nhập nội dung vào các trường được xác định trước – giúp không thể nhập thông tin sai định dạng hoặc bỏ sót thông tin hoàn toàn. Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng JSON, vì vậy bạn có thể sử dụng lại nó theo bất kỳ cách nào bạn muốn.

Forms (Các hình thức)

Tạo, chỉnh sửa và tùy chỉnh biểu mẫu bằng trình tạo biểu mẫu kéo và thả của chúng tôi. Xây dựng các biểu mẫu nhiều trang phức tạp.

Language agnostic (Ngôn ngữ bất khả tri)

Contensis là ngôn ngữ bất khả tri. Làm việc trong React, .NET hoặc bất kỳ framework nào bạn thích. Chúng tôi cung cấp một bộ API RESTful với trình bao bọc ngôn ngữ cho JavaScript và .NET và tài liệu toàn diện để giúp bạn bắt đầu.

Managed columns (Cột được quản lý)

Tùy chỉnh các cột được hiển thị trong màn hình liệt kê các mục nhập để tạo tổng quan chi tiết hơn về nội dung của bạn. Thêm, sắp xếp lại hoặc xóa các cột để hiển thị dữ liệu từ các trường trong mục nhập của bạn – bao gồm hình ảnh, tham chiếu mục nhập, văn bản boolean và các trường hệ thống. Khi bạn đã tạo chế độ xem phù hợp với nhu cầu của mình, chỉ cần sao chép URL để chia sẻ với nhóm của bạn.

Multi-project management (Quản lý đa dự án)

Tách các mối quan tâm trong một phiên bản Contensis bằng cách sử dụng các dự án. Một phiên bản duy nhất của Contensis có thể có nhiều dự án với các loại nội dung, webhook, vai trò và cây Chế độ xem trang của riêng chúng. Một người dùng có thể quản lý một hoặc nhiều dự án.

Multi-project management (Nội dung đa ngôn ngữ)

Nhanh chóng dịch nội dung sang hơn 50 ngôn ngữ. So sánh các bản dịch cạnh nhau, sao chép các trường để tăng tốc độ dịch giữa các ngôn ngữ tương tự và tham khảo bất kỳ biến thể ngôn ngữ hiện có nào khi dịch.

Roles and permissions (Vai trò và quyền)

Contensis kiểm soát chính xác những gì người dùng có thể làm bằng cách tạo các vai trò cung cấp cho họ các quyền cần thiết để thực hiện công việc của mình. Nhanh chóng cấp quyền cho các nhóm người dùng để thực hiện các hành động quy trình công việc cụ thể hoặc thu hồi chúng hoàn toàn.

Search (Tìm kiếm)

Hiển thị tất cả nội dung của bạn – mục nhập, nội dung và nội dung bên ngoài – trong một tìm kiếm kết hợp. Điều chỉnh trọng số tìm kiếm để đảm bảo rằng người dùng tìm thấy nội dung phù hợp nhất.

Searching entries (Tìm kiếm các mục)

Nhanh chóng tìm thấy nội dung bạn cần trong các dự án lớn bằng cách sử dụng các tìm kiếm theo khía cạnh mạnh mẽ. Cho dù bạn đang tập trung vào nội dung đa ngôn ngữ, xử lý lịch xuất bản hay chỉ đơn giản là muốn định vị nội dung của mình theo từ khóa và loại nội dung.

Single sign-on (Đăng nhập một lần)

Tiết kiệm thời gian và tăng khả năng sử dụng CMS của bạn bằng đăng nhập một lần. Cho phép người dùng đăng nhập vào CMS của bạn bằng cùng tên người dùng và mật khẩu mà họ sử dụng để truy cập các hệ thống khác đang được sử dụng trong tổ chức của bạn. Contensis hỗ trợ đăng nhập một lần bằng Microsoft Azure AD và AD FS.

User management (Quản lý người dùng)

Hạn chế quyền truy cập vào toàn bộ trang web, chẳng hạn như mạng nội bộ hoặc các khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu cụ thể bằng cách yêu cầu người dùng đăng nhập.

Webhooks

Nhanh chóng tích hợp với các hệ thống kinh doanh chính của bạn bằng webhook linh hoạt. Thiết lập một webhook để kích hoạt hầu hết mọi loại sự kiện diễn ra trong Contensis – từ một mục được xuất bản cho đến một người dùng mới được thêm vào.

ZenQL searches (Tìm kiếm ZenQL)

Tạo báo cáo bằng ZenQL để định vị nội dung dựa trên các truy vấn phong phú. Kết hợp dữ liệu trường và toán tử để hiển thị nội dung cụ thể để tạo báo cáo, bộ sưu tập và dạng xem. Ví dụ: tìm tất cả các mục tin tức trong danh mục công nghệ đã được xuất bản trong vòng chưa đầy 30 ngày.

Bảng giá Contensis

Contensis có 3 phiên bản giá, từ £790 đến £2,800. Hãy xem các phiên bản có giá khác nhau bên dưới và xem phiên bản cũng như các tính năng nào đáp ứng ngân sách và nhu cầu của bạn.

Đánh giá Contensis

Bạn thích điều gì nhất về Contensis?

- Dễ sử dụng cho cả người chỉnh sửa nội dung và nhà phát triển

- Linh hoạt sử dụng bất kỳ ngôn ngữ nào bạn yêu cầu

- Dòng cập nhật ổn định

- Theo dõi và cập nhật các phương pháp hay nhất và sự phát triển của công nghệ

- Hỗ trợ thực sự đáp ứng và hữu ích

- Họ đã xây dựng một cộng đồng Slack thân thiện, hữu ích mà họ rất tích cực tham gia

Bạn không thích gì về Contensis?

Tôi không có bất kỳ điều gì không thích với Contensis, nó liên tục phát hành các bản cập nhật để theo kịp tốc độ thay đổi của web và mọi vấn đề lớn đều được bộ phận hỗ trợ của họ xử lý nhanh chóng và hiệu quả.

Video hướng dẫn sử dụng Contensis

Có nên sử dụng bản crack/miễn phí phần mềm Contensis

Tôi cần giấy phép nào?

Phiên bản không sản xuất là gì?

Thời gian hoạt động là gì?

Từ khoá tìm kiếm  Contensis

contensis login

contensis reviews

contensis tính năng

contensis.com

Nội dung được biên soạn bởi
Tiên Thủy

Tiên Thủy

Danh mục ứng dựng

Viết quảng cáo
Viết Content
Video Editting
Vận hành trang web
Ứng dụng học tập
Tự động hóa tiếp thị

Xem nhiều nhất

Stunn AI
Bạn muốn tạo video chuyên nghiệp thu hút khán giả trên TikTok, Instagram, YouTube,... nhưng lại thiếu thời gian và nguồn lực? Stunn AI chính là giải pháp hoàn hảo dành cho bạn!
Lucas
Lucas là trình tạo video AI có khả năng chuyển đổi văn bản thành video trong vài giây. Với Lucas, người dùng có thể dễ dàng tạo video quảng cáo, video giải thích, lời mời tham gia sự kiện, v.v. chỉ bằng cách nhập lời nhắc của họ.
Clipfly
Clipfly là công cụ video dễ dàng từ ý tưởng của bạn chỉ với vài bước đơn giản. Hãy viết ra ý tưởng của bạn và để công cụ AI của chúng tôi biến nó thành những khung hình tĩnh đầy sáng tạo.
Mentimeter - Phần Mềm Dạy Học Tương Tác
Mentimeter – Phần Mềm Dạy Học Tương Tác
Mentimeter là một ứng dụng cho phép tạo các cuộc bỏ phiếu hay câu hỏi trắc nghiệm, giúp bạn kết nối với nhau trong học tập và công việc.
Lattice 
Lattice – Nền tảng thành công
Lattice là nền tảng thành công của mọi người tập hợp tất cả các công cụ, quy trình làm việc và thông tin chi tiết.
Paycom
Paycom – Dịch vụ trả lương dựa trên đám mây
Paycom là dịch vụ trả lương dựa trên đám mây. Trong gần 25 năm, Paycom đã sắp xếp hợp lý các doanh nghiệp .

ĐẶT MUA

ĐẶT MUA

Zalo ATPSoftware Tư vấn kinh doanh Zalo ATPSoftware
0931.9999.11

Xin chào! ATP Software muốn tìm hiểu nhu cầu sử dụng phần mềm của bạn, từ đó chúng tôi có thể tư vấn chính xác giải pháp mà bạn cần.

*Có thể chọn nhiều kết quả

Nhận thông báo từ ATP SOFTWARE và cập nhật những kiến thức mới nhất từ chúng tôi!

Kiến thức Marketing

1611 bài viết

Kinh doanh Online

1360 bài viết

Facebook Marketing

996 bài viết

Kiếm tiền MMO

720 bài viết

Kinh doanh Online

810 bài viết

Thủ thuật Facebook

215 bài viết