FlowMattic

FlowMattic – Công Cụ Quản Lý Công Việc

FlowMattic là một plugin tự động hóa quy trình làm việc không cần mã dành cho WordPress. Nó giúp bạn kết nối với hơn 100 ứng dụng và plugin.

FlowMattic là gì ?

FlowMattic là một plugin tự động hóa quy trình làm việc không cần mã dành cho WordPress. Nó giúp bạn kết nối với hơn 100 ứng dụng và plugin.

FlowMattic kết nối plugin và ứng dụng của bên thứ 3 chỉ với vài cú nhấp chuột. Di chuyển dữ liệu giữa các ứng dụng và trang web của bạn một cách dễ dàng bằng cách tự động hóa quy trình làm việc,

FlowMattic là một công cụ để bạn có thể tập trung vào việc phát triển doanh nghiệp của mình

Công ty phát triển  FlowMattic

FlowMattic được thành lập vào năm 2014, trụ sở đặt tại Pune, Maharashtra.

 

Giao diện  FlowMattic

Tính năng của FlowMattic

FlowMattic có những tính năng như sau:

Unlimited Workflows (Quy trình làm việc không giới hạn)

Tạo quy trình công việc hoàn toàn năng động mà không có bất kỳ giới hạn nào. Mỗi quy trình công việc có thể chứa bất kỳ số bước nào. Mọi khả năng tự động hóa có thể của bạn sẽ được xử lý cẩn thận mà không bị gián đoạn.

Unlimited Task Executions (Thực thi nhiệm vụ không giới hạn)

Không giống như bất kỳ nền tảng tự động hóa nào khác, FlowMattic không tính phí hoặc giới hạn việc thực thi tác vụ. Quy trình làm việc của bạn sẽ tiếp tục ghi lại mọi tác vụ.

Load Only Useful Applications (Chỉ tải các ứng dụng hữu ích)

Mặc dù chúng tôi có một số ứng dụng và plugin được tích hợp trong FlowMattic, nhưng bạn có toàn quyền kiểm soát chỉ tải những ứng dụng bạn sẽ sử dụng. Nếu bạn không sử dụng bất kỳ, không cài đặt nó.

Powerful Webhooks (Webhook mạnh mẽ)

FlowMattic cung cấp ứng dụng kích hoạt webhook sẵn có sẽ giúp bạn nhận dữ liệu từ bất kỳ ứng dụng bên thứ 3 nào chưa được tích hợp. Điều này sẽ đảm bảo bạn sẽ không bao giờ bị bỏ lại phía sau.

Custom Action Trigger (Trình kích hoạt hành động tùy chỉnh)

Nếu bạn đang phát triển thứ gì đó và muốn tích hợp công việc của mình với FlowMattic, bạn chỉ cần tạo một quy trình công việc và chọn trình kích hoạt hành động tùy chỉnh để lấy mã để triển khai.

Schedule Workflows (Lập lịch trình công việc)

Cần thực hiện một số nhiệm vụ vào thời gian nhất định trong ngày, tuần hoặc hàng tháng? Không cần phải lo lắng! Tạo quy trình làm việc và sử dụng trình kích hoạt ứng dụng lên lịch cũng như đặt thời gian mong muốn để chạy quy trình làm việc.

Dynamic Data Mapping (Ánh xạ dữ liệu động)

Bạn có thể dễ dàng ánh xạ dữ liệu nhận được trong bất kỳ bước nào trước đó trong quy trình công việc bằng các bước hành động sau. Bạn thậm chí có thể nối thêm hoặc thêm vào trước văn bản tùy chỉnh trước và sau trình giữ chỗ dữ liệu.

Filters To The Rescue (Bộ lọc để giải cứu)

Ứng dụng Bộ lọc ở đây để giúp bạn lọc ra dữ liệu dựa trên các điều kiện nhất định và cho biết quy trình công việc nên tiếp tục thực thi hay tạm dừng nếu các điều kiện không đáp ứng.

Powerful API Module (Mô-đun API mạnh mẽ)

Mô-đun ứng dụng API của chúng tôi rất mạnh mẽ, giúp bạn có thể kết nối bất kỳ dịch vụ hoặc ứng dụng bên thứ 3 nào nếu bạn đã nhận được thông tin đăng nhập như khóa API hoặc mã thông báo truy cập, v.v. và chuyển tiếp dữ liệu từ quy trình làm việc.

Task History (Lịch sử nhiệm vụ)

Mỗi và mọi quá trình thực thi quy trình công việc đều được ghi lại trong lịch sử tác vụ để bạn đánh giá. Mỗi lần thực hiện tác vụ được hiển thị với thẻ thành công hay thất bại tùy thuộc vào dữ liệu nhận được trong khi thực hiện.

Delay Module (Mô-đun trễ)

Bạn có thể hoãn thực hiện bước hành động tiếp theo trong một khoảng thời gian xác định. Nó có thể là phút/giờ/ngày/tuần hoặc bất kỳ ngày và giờ cụ thể nào.

Failed Tasks Notification (Thông báo nhiệm vụ thất bại)

Nhận thông báo bất cứ khi nào một nhiệm vụ trong quy trình làm việc không thành công với thông tin chi tiết về lỗi. Set the Bạn có thể set email muốn nhận thông báo hoặc tắt nó đi nếu không cần thiết.

Iterator Module (Mô-đun lặp)

Lặp lại mảng JSON trong quy trình công việc của bạn và thực hiện lặp lại các bước sau cho đến khi có dữ liệu trong mảng. Tiết kiệm thời gian của bạn từ việc tự mình kiểm tra từng mục trong mảng.

Email Module (Mô-đun email)

Lo lắng về việc nhận được email của bạn vào thư rác? Thiết lập SMTP tốn quá nhiều? Mô-đun Email của FlowMattic cho phép bạn kết nối với bất kỳ nhà cung cấp SMTP nào và gửi email của bạn đến hộp thư đến.

PHP Functions Module (Mô-đun chức năng PHP)

Tìm cách gọi hàm PHP tùy chỉnh của bạn và chuyển tham số cho hàm của bạn từ dữ liệu nhận được trong quy trình làm việc của bạn? Cái này dành cho bạn. Gọi bất kỳ chức năng có thể truy cập công khai nào từ quy trình làm việc của bạn.

PHP Array Module (Mô-đun mảng PHP)

Nhận một mục hoặc nhiều mục từ một mảng nhận được trong quy trình làm việc của bạn. Tìm kiếm một thuật ngữ để lấy khóa mảng hoặc đếm số lượng các mục mảng với Mô-đun mảng PHP.

Email Parser (Trình phân tích email)

Trình phân tích cú pháp email trích xuất dữ liệu từ email đến được gửi đến địa chỉ email được đề cập. Tất cả dữ liệu như tên email, chủ đề, nội dung email, v.v. được trích xuất tự động từ email.

User Based Workflows (Quy trình công việc dựa trên người dùng)

Chia sẻ quyền truy cập quy trình công việc của bạn với bất kỳ người dùng nào mà bạn muốn quản lý quy trình công việc của mình hoặc chỉ định ai đó làm người quản lý quy trình công việc FlowMattic của bạn để hoàn thành công việc.

Conditionally Execute Action Steps (Thực hiện có điều kiện các bước hành động)

Bạn có muốn thực hiện bước hành động của mình dựa trên các điều kiện nhất định không? Giờ đây, bạn có thể thêm các điều kiện để làm như vậy và bước hành động của bạn sẽ chỉ được thực hiện nếu các điều kiện đáp ứng.

Routers Module (Mô-đun bộ định tuyến)

Bộ định tuyến cho phép bạn thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện lọc khác nhau mà bạn đặt cho từng tuyến đường. Một bộ định tuyến có thể có bất kỳ số lượng tuyến đường nào với bất kỳ số bước hành động nào.

Plugin Actions Module (Mô-đun hành động plugin)

Việc kết nối bất kỳ plugin WordPress nào dưới dạng trình kích hoạt với móc hành động sẽ mở ra khả năng vô tận và bạn không cần đợi tích hợp riêng trong FlowMattic.

Search the Task History (Tìm kiếm lịch sử nhiệm vụ)

Khi một tác vụ không thành công vì một số lý do và bạn muốn xem lịch sử của mình để biết dữ liệu cụ thể, tính năng nhỏ này sẽ giúp bạn tìm kiếm trong lịch sử tác vụ của mình để tìm các phản hồi đã chụp.

Re-execution of Workflows (Thực hiện lại quy trình làm việc)

Giờ đây, bạn cũng có thể thực hiện lại quy trình công việc không thành công hoặc quy trình công việc thành công để kiểm tra các kết quả khác nhau với các đầu ra khác nhau. Bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa phản hồi kích hoạt của bất kỳ quy trình công việc nào trong lịch sử tác vụ trước khi thực hiện lại quy trình công việc.

Authenticate Incoming Webhooks (Xác thực các Webhook đến)

Xác thực webhook là một tính năng độc đáo mà FlowMattic cung cấp. Khi bất kỳ ứng dụng nào yêu cầu bạn xác thực các webhook đến của mình vì lý do bảo mật, tính năng này sẽ hữu ích. Với FlowMattic, bạn có thể xác thực các webhook đến của mình.

Custom Response for Webhook App (Phản hồi tùy chỉnh cho ứng dụng Webhook)

Bạn có thể đặt thông báo phản hồi tùy chỉnh trong phản hồi webhook. Bất cứ khi nào một ứng dụng yêu cầu một phản hồi khác để xác thực webhook, bạn có thể thực hiện điều đó với FlowMattic mà không gặp vấn đề gì.

One Click Workflow Clone (Sao chép quy trình làm việc một cú nhấp chuột)

Nhân bản quy trình làm việc bây giờ dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ cần nhấp vào biểu tượng quy trình sao chép và quy trình làm việc của bạn sẽ được sao chép ngay lập tức. Bạn có thể sử dụng quy trình làm việc nhân bản để thử nghiệm các ứng dụng khác nhau cho quy trình làm việc của mình.

Step Description or Notes (Bước Mô tả hoặc Ghi chú)

Thêm một số mô tả cho bước hành động giải thích trường hợp sử dụng, v.v. để bạn hiểu hoặc khi bạn đang xử lý quy trình làm việc cho ai đó, họ sẽ hiểu rõ hơn về bước hành động cụ thể đó làm gì, v.v.

Schedule Workflows Every x Minutes (Lên lịch quy trình công việc mỗi x phút)

Quy trình công việc theo lịch trình FlowMattic cho phép bạn lên lịch thực hiện quy trình công việc của mình cho mỗi x số phút. Giờ đây, bạn có thể đặt quy trình làm việc của mình được thực thi sau mỗi 5 phút, 10 phút hoặc bất kỳ số phút nào trong khoảng từ 1 đến 59.

Autosave Workflows Feature (Tự động lưu tính năng quy trình làm việc)

FlowMattic sẽ tự động lưu các thay đổi của bạn ngay lập tức, bất kể quy trình công việc có đang Hoạt động hay không. Điều này sẽ tiết kiệm thời gian của bạn trong trường hợp xảy ra sự cố; bạn sẽ không cần phải bắt đầu lại từ đầu.

Install/Uninstall Integrations (Cài đặt/Gỡ cài đặt tích hợp)

Chỉ cần một vài tích hợp? Không có vấn đề gì, bạn chỉ có thể cài đặt những tích hợp bạn cần và cũng có thể gỡ cài đặt những tích hợp bạn không cần nữa chỉ bằng một lần bấm nút.

Counter Module (Mô-đun bộ đếm)

Mô-đun Bộ đếm tăng hoặc giảm số lượng đã đặt bất cứ khi nào quy trình công việc thực thi. Vì vậy, bạn có thể thực hiện các hành động khác nhau dựa trên số, chẳng hạn như gửi tin nhắn WhatsApp cho nhóm của mình bằng phương pháp Round Robin.

Iterator Storage (Lưu trữ Iterator)

FlowMattic iterator là một mô-đun mạnh mẽ giúp bạn lặp qua các đối tượng dữ liệu JSON. Sử dụng mô-đun Lưu trữ Iterator, bạn có thể lưu trữ dữ liệu dưới dạng chuỗi hoặc mảng trong khi thực thi quy trình công việc được thực hiện và sử dụng dữ liệu được lưu trữ sau khi trình lặp lặp kết thúc.

Hy vọng các tính năng trên của FlowMattic sẽ giúp ích cho bạn.

Bảng giá FlowMattic

FlowMattic có các phiên bản giá, từ $99 đến $349. Hãy xem các phiên bản có giá khác nhau bên dưới và xem phiên bản cũng như các tính năng nào đáp ứng ngân sách và nhu cầu của bạn.

Đánh giá FlowMattic

Bạn thích điều gì nhất về FlowMattic?

Thật dễ dàng để sử dụng, các tùy chọn là tự giải thích. FlowMattic có một số mô-đun rất độc đáo, như bộ định tuyến, trình vòng lặp và - một trong những mô-đun hữu ích nhất - mô-đun API. Vì vậy, có thể kết nối trang web WordPress với bất kỳ SaaS nào và chia sẻ dữ liệu giữa chúng.

Tôi không thể nhớ nếu bất kỳ công cụ tự động hóa WordPress nào khác cho phép điều đó. Và nó vẫn là một sản phẩm rất mới, vì vậy tôi hy vọng nó sẽ phát triển hơn nữa!

Một điều bổ sung, sự hỗ trợ là tuyệt vời. Nitin, người sáng lập, đã thêm một tính năng mới mà tôi đã yêu cầu gần như chỉ sau một đêm.

Bạn không thích điều gì về FlowMattic?

Nếu tôi phải tìm kiếm thứ gì đó để "không thích", có lẽ đó là một sản phẩm trẻ hơn, vì vậy nó có ít tích hợp hơn các dịch vụ tự động hóa khác. Nhưng điều này thậm chí không phải là điều "không thích" thực sự đối với tôi, bởi vì bạn có thể tự động hóa hầu hết mọi thứ với tính năng webhook vào/ra.

Video hướng dẫn sử dụng FlowMattic

Có nên sử dụng bản crack/miễn phí phần mềm FlowMattic

Bạn có cung cấp bản dùng thử miễn phí không?

Bạn có cung cấp hỗ trợ nếu tôi cần?

Bạn có chính sách hoàn tiền không?

Làm cách nào để nhận các bản cập nhật plugin?

Từ khoá tìm kiếm  FlowMattic

flowmattic là gì

flowmattic reviews

flowmattic tính năng

flowmattic giá

flowmattic trang web

 

 

Câu hỏi thường gặp

Chúng tôi không cung cấp bản dùng thử miễn phí, tuy nhiên, chúng tôi cung cấp bảo đảm hoàn lại tiền trong 30 ngày cho tất cả các gói của chúng tôi. Nếu bạn không hài lòng với sản phẩm hoặc cảm thấy nó không dành cho mình, chỉ cần liên hệ với chúng tôi trong vòng 30 ngày và chúng tôi sẽ hoàn lại 100% số tiền của bạn.
Hỗ trợ của chúng tôi là hàng đầu. Giấy phép của bạn đi kèm với hiệu lực hỗ trợ 1 năm và giấy phép trọn đời đi kèm với hiệu lực hỗ trợ cho đến khi bạn sử dụng plugin. Hầu hết khách hàng của chúng tôi đã đánh giá chúng tôi 5 điểm cho chất lượng hỗ trợ của chúng tôi.
Nội dung được biên soạn bởi
Tiên Thủy

Tiên Thủy

Danh mục ứng dựng

Viết quảng cáo
Viết Content
Vận hành trang web
Ứng dụng học tập
Tự động hóa tiếp thị
Truyền thông và tiếp thị

Xem nhiều nhất

Mentimeter - Phần Mềm Dạy Học Tương Tác
Mentimeter – Phần Mềm Dạy Học Tương Tác
Mentimeter là một ứng dụng cho phép tạo các cuộc bỏ phiếu hay câu hỏi trắc nghiệm, giúp bạn kết nối với nhau trong học tập và công việc.
Lattice 
Lattice – Nền tảng thành công
Lattice là nền tảng thành công của mọi người tập hợp tất cả các công cụ, quy trình làm việc và thông tin chi tiết.
Paycom
Paycom – Dịch vụ trả lương dựa trên đám mây
Paycom là dịch vụ trả lương dựa trên đám mây. Trong gần 25 năm, Paycom đã sắp xếp hợp lý các doanh nghiệp .
Maltego
Maltego – Công cụ toàn diện
Maltego là một công cụ toàn diện để phân tích liên kết đồ họa, cung cấp khả năng thu thập thông tin và khai thác dữ liệu theo thời gian thực
ForensicCloud
ForensicCloud – Cung cấp dữ liệu phân tích thời gian
ForensicCloud cung cấp phân tích dữ liệu thời gian thực (lớn) về mạng, giao dịch và tín hiệu rủi ro.
Arachnys
Arachnys – Cung cấp các giải pháp API
Arachnys là nhà cung cấp các giải pháp API dữ liệu KYC và AML tự động.

ĐẶT MUA

ĐẶT MUA

Zalo ATPSoftware Tư vấn kinh doanh Zalo ATPSoftware
0931.9999.11

Xin chào! ATP Software muốn tìm hiểu nhu cầu sử dụng phần mềm của bạn, từ đó chúng tôi có thể tư vấn chính xác giải pháp mà bạn cần.

*Có thể chọn nhiều kết quả

Nhận thông báo từ ATP SOFTWARE và cập nhật những kiến thức mới nhất từ chúng tôi!

Kiến thức Marketing

1611 bài viết

Kinh doanh Online

1360 bài viết

Facebook Marketing

996 bài viết

Kiếm tiền MMO

720 bài viết

Kinh doanh Online

810 bài viết

Thủ thuật Facebook

215 bài viết