Oxygen XML Editor – Trình soạn thảo XML

Oxygen XML Editor là trình soạn thảo XML tốt nhất hiện có và cung cấp một bộ toàn diện các công cụ soạn thảo và phát triển XML.

Oxygen XML Editor là gì ?

Oxygen XML Editor là trình soạn thảo XML tốt nhất hiện có và cung cấp một bộ toàn diện các công cụ soạn thảo và phát triển XML.

Đây là một ứng dụng Java nên nó có thể chạy trên Windows , Mac OS X và Linux. Nó cũng có một phiên bản có thể chạy như một plugin của Eclipse .

Giao diện  Oxygen XML Editor

Tính năng của Oxygen XML Editor

Với sự phát triển của công nghệ như hiện nay, Oxygen XML Editor có nhiều tính năng nổi bật

Tính năng chỉnh sửa XML Editor

Oxygen XML Editor cung cấp một số tính năng để chỉnh sửa tài liệu XML. Tài liệu có thể được kiểm tra ở dạng XML thích hợp. Chúng cũng có thể được xác thực dựa trên lược đồ. Đối với các mục đích xác thực, các tài liệu có thể được xác thực theo các lược đồ DTD , W3C XML Schema , RELAX NG , Schematron , NRL và NVDL . Trình chỉnh sửa cũng có thể xác thực XML khi nó được nhập vào. Một kịch bản xác thực có thể được tạo cho các loại lược đồ bổ sung, cho phép oXygen gọi ra các chương trình tùy ý để thực hiện xác thực.

Oxygen XML Editor đi kèm với các lược đồ và DTD cho các định dạng XML và XSL phổ biến hoặc chính bao gồm DocBook (phiên bản 4.0 và 5.0), định dạng TEI , XSLT (phiên bản 1.0, 2.0 và 3.0), DITA , XHTML và HTML 5 .

Chương trình biết về XInclude và tất cả các dịch vụ xác thực và chuyển đổi có thể tuân theo các câu lệnh XInclude cho các tệp được bao gồm của chúng.

Oxygen XML cung cấp ba dạng xem được thiết kế để chỉnh sửa tài liệu XML. Các dạng xem này là văn bản, lưới và tác giả.

  • Xem văn bản

Chế độ xem văn bản là chế độ xem mặc định để chỉnh sửa tài liệu XML. Như tên gợi ý, dạng xem này hiển thị văn bản XML dưới dạng văn bản.

Đối với các tài liệu được liên kết với một lược đồ XML , Oxygen XML Editor cung cấp tính năng hoàn thành thẻ . Oxygen XML có thể sử dụng một số ngôn ngữ lược đồ XML, bao gồm DTD , W3C XML Schema , RELAX NG (cả nhỏ gọn và đầy đủ). Cả hai lược đồ W3C XML Schema và RELAX NG đều có thể bao gồm các quy tắc Schematron được nhúng. Nó cũng có thể sử dụng các ngôn ngữ định tuyến NRL và NVDL , cho phép áp dụng nhiều lược đồ thuộc các loại khác nhau cho các tệp khác nhau.

Ngoài việc hoàn thành thẻ, các chú thích trong lược đồ sẽ được hiển thị dưới dạng chú giải công cụ cho các phần tử áp dụng các chú thích đó.

Đối với các định dạng lược đồ không có cơ chế tiêu chuẩn để liên kết lược đồ với tệp XML, Oxygen XML Editor cung cấp hướng dẫn xử lý hướng dẫn chương trình sử dụng lược đồ nào.

Đối với các tài liệu không có lược đồ, Oxygen có thể phân tích cấu trúc của tài liệu và tạo một lược đồ.

  • Chế độ xem lưới

Chế độ xem dạng lưới hiển thị tài liệu XML theo kiểu giống như bảng tính . Cột ngoài cùng bên trái hiển thị các thành phần ở cấp cơ sở, bao gồm nhận xét và hướng dẫn xử lý. Cột tiếp theo hiển thị các thuộc tính của phần tử gốc và mọi phần tử con đầu tiên duy nhất của phần tử XML gốc. Nếu phần tử gốc có sáu phần tử con được đặt tên là "phần" thì chế độ xem lưới sẽ chỉ hiển thị một phần tử phần và ký hiệu rằng có sáu phần tử trong số đó. Sự lặp lại này tiếp tục cho cột tiếp theo.

Dạng xem này thường không hữu ích cho HTML hoặc các định dạng giống như tài liệu khác, nhưng nó có thể hữu ích trong các định dạng XML cụ thể giống như bảng tính.

Ngoại trừ khoảng trắng, dạng xem này hiển thị toàn bộ cấu trúc của tệp XML. Tất cả thông tin văn bản trong tệp sẽ được trình bày trong chế độ xem này.

  • Tác giả xem

Điểm mới đối với Oxygen XML v9.x là dạng xem tác giả cung cấp dạng xem WYSIWYM của tài liệu XML. Phiên bản nhỏ hơn này của trình soạn thảo có tên là OXygenXML Author được cung cấp dưới dạng một tùy chọn rẻ hơn trong các tùy chọn thương mại mà bộ tính năng đầy đủ có thể không được yêu cầu. Tác giả tập trung vào chỉnh sửa tài liệu XML chung.

Chỉnh sửa các định dạng XML chuyên dụng

Mặc dù Oxygen XML Editor có thể chỉnh sửa bất kỳ tài liệu XML nào, cung cấp khả năng hoàn thành nội dung cho các tài liệu có liên kết lược đồ, nhưng nó có thể nhận ra một số tài liệu XML nhất định một cách bẩm sinh.

Oxygen XML cung cấp các tính năng chỉnh sửa lược đồ cho W3C XML Schema và biểu mẫu XML của RELAX NG. Nó cung cấp hỗ trợ chỉnh sửa trực quan cho cả việc tô sáng cú pháp và hoàn thành nội dung.

Oxygen XML cung cấp hỗ trợ cho các tài liệu XSLT , cả phiên bản 1.0 (có phần mở rộng EXSLT ) và 2.0. Các phần tử XSLT được nhận dạng và vẽ bằng một màu khác với các phần tử XML không phải XSLT. Nó cũng cung cấp các dịch vụ xác thực đặc biệt cho các tài liệu XSLT. Ví dụ: nó có thể xác thực rằng thuộc tính chứa chuỗi XPath là một XPath hợp lệ. oXygen XML tự động giả định rằng các tài liệu có phần mở rộng .xsl và .xslt là các tệp XSLT và nó xử lý chúng theo đó.

Nó cũng cung cấp hỗ trợ chỉnh sửa tài liệu XSL-FO , mặc dù nó không cung cấp các tính năng chỉnh sửa trực quan.

Chỉnh sửa các tệp không phải XML

Mặc dù Oxygen XML Editor chủ yếu là một trình soạn thảo XML, nhưng nó có khả năng chỉnh sửa nhiều định dạng văn bản không phải XML. Nó có cú pháp hoàn chỉnh cho DTD, định dạng nhỏ gọn của RELAX NG, XQuery , CSS và HTML thông thường . Nó cũng cung cấp hỗ trợ đánh dấu cú pháp cơ bản cho một số ngôn ngữ kịch bản web phổ biến ở một mức độ nào đó, chẳng hạn như Python , Perl và JavaScript , trong số những ngôn ngữ khác.

Chuyển đổi tài liệu

Chuyển đổi tài liệu dựa trên XSLT là một thao tác điển hình trên các tệp XML và Oxygen XML hỗ trợ các thao tác này. Nó cho phép người dùng xác định một kịch bản chuyển đổi chỉ định ứng dụng của một tệp XSLT cụ thể cho tài liệu XML hiện tại. Mỗi kịch bản chuyển đổi nhận thức được tất cả các tham số tệp XSLT được chỉ định của nó và cung cấp khả năng chỉnh sửa chúng bằng đồ họa.

Ngoài ra, kết quả của kịch bản chuyển đổi có thể được chuyển qua bộ xử lý XSL-FO, cho dù đó là bộ xử lý FOP tích hợp hay bộ xử lý bên ngoài.

Tên tệp, đường dẫn và phần mở rộng của tệp đầu ra cuối cùng có thể được chỉ định cho một kịch bản biến đổi dưới dạng tham số dòng lệnh.

Các kịch bản chuyển đổi có thể là cục bộ đối với một không gian làm việc cụ thể của dự án Oxygen XML hoặc toàn cầu đối với tất cả các dự án. Oxygen XML đi kèm với một số kịch bản chuyển đổi toàn cầu tiêu chuẩn cho các tác vụ phổ biến.

Trình gỡ lỗi XSLT

Oxygen XML Editor cung cấp các phương tiện sửa lỗi toàn diện cho XSLT. Nó cung cấp các tính năng có thể so sánh với các trình gỡ lỗi mã nguồn như gdb , bao gồm các điểm ngắt, khả năng xem ngữ cảnh và "bộ nhớ" hiện tại cũng như thao tác một bước qua XSLT. Nó có thể gỡ lỗi cả XSLT phiên bản 1.0 và 2.0.

Cấp phép

Lựa chọn "Người dùng được đặt tên" hoặc cấp phép thả nổi dựa trên máy chủ. Cái trước ủng hộ các doanh nghiệp nhỏ hoặc nhà phát triển cá nhân, những người có thể cài đặt nó ở bất cứ đâu miễn là đó chỉ là người dùng có tên cụ thể sử dụng nó. Loại thứ hai ủng hộ các nhóm lớn hơn có thể hưởng lợi bằng cách chia sẻ giấy phép trên mạng toàn cầu trải rộng trên nhiều múi giờ. Giấy phép nhóm bổ sung chỉ có sẵn cho phiên bản học thuật.

Có một phiên bản Cá nhân dành cho các nhà phát triển độc lập hoặc dịch giả tự do tự trả tiền cho nó thay vì chủ của họ. Phiên bản Cá nhân giống với phiên bản Chuyên nghiệp về các tính năng; sự khác biệt duy nhất là giá thấp hơn nhiều, mặc dù cao hơn một giấy phép học thuật duy nhất và cung cấp ấn bản Editor đầy đủ thay vì chỉ thành phần Tác giả.

Bảng giá Oxygen XML Editor

Oxygen XML Editor có nhiều gói phù hợp với từng mục đích và nhu cầu sử dụng

mức giá Oxygen XML Editor mức giá Oxygen XML Editor mức giá Oxygen XML Editor

 

Đánh giá Oxygen XML Editor

Đánh giá từ người dùng Oxygen XML Editor

"Oxygen XML Editor là Công cụ Mạnh mẽ dành cho Người viết Kỹ thuật"

Bạn thích điều gì nhất về Oxygen XML Editor?

Đó là khả năng chuyển đổi một tài liệu thành nhiều đầu ra chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Công cụ này dựa trên DITA để giúp dễ dàng làm việc cùng với xml.

Cung cấp các tính năng cộng tác dễ dàng.

Trình chỉnh sửa có ba chế độ xem: văn bản, lưới và tác giả. Chế độ xem văn bản dường như hữu ích nhất để hiển thị vị trí của bạn trong tệp vì nó làm nổi bật vị trí của bạn bằng màu xanh lam và hiển thị cấu trúc tổng thể của tệp XML. Chế độ xem tác giả hiển thị tốt các thẻ riêng lẻ.

Bạn không thích điều gì về Oxygen XML Editor?

Trong số ba chế độ xem làm việc cho trình soạn thảo (văn bản, lưới và tác giả), tôi không thấy chế độ xem lưới được sử dụng nhiều.

Oxygen XML Editor đang giải quyết vấn đề gì và điều đó mang lại lợi ích gì cho bạn?

Nó đang giải quyết vấn đề viết đi viết lại tài liệu. Các tài liệu được tạo ra trong oxy được tạo ra bằng các chủ đề nhỏ. Các chủ đề này cần được sử dụng độc lập n số lần trong n số tài liệu.

Video hướng dẫn sử dụng Oxygen XML Editor

Từ khoá tìm kiếm  Oxygen XML Editor

Oxygen XML Editor download

Oxygen XML Editor free download

Oxygen XML Editor backup crack

Oxygen XML Editor review

Nội dung được biên soạn bởi
Đại Bùi

Đại Bùi

Danh mục ứng dựng

Viết quảng cáo
Viết Content
Vận hành trang web
Ứng dụng học tập
Tự động hóa tiếp thị
Truyền thông và tiếp thị

Xem nhiều nhất

Mentimeter - Phần Mềm Dạy Học Tương Tác
Mentimeter – Phần Mềm Dạy Học Tương Tác
Mentimeter là một ứng dụng cho phép tạo các cuộc bỏ phiếu hay câu hỏi trắc nghiệm, giúp bạn kết nối với nhau trong học tập và công việc.
Lattice 
Lattice – Nền tảng thành công
Lattice là nền tảng thành công của mọi người tập hợp tất cả các công cụ, quy trình làm việc và thông tin chi tiết.
Paycom
Paycom – Dịch vụ trả lương dựa trên đám mây
Paycom là dịch vụ trả lương dựa trên đám mây. Trong gần 25 năm, Paycom đã sắp xếp hợp lý các doanh nghiệp .
Maltego
Maltego – Công cụ toàn diện
Maltego là một công cụ toàn diện để phân tích liên kết đồ họa, cung cấp khả năng thu thập thông tin và khai thác dữ liệu theo thời gian thực
ForensicCloud
ForensicCloud – Cung cấp dữ liệu phân tích thời gian
ForensicCloud cung cấp phân tích dữ liệu thời gian thực (lớn) về mạng, giao dịch và tín hiệu rủi ro.
Arachnys
Arachnys – Cung cấp các giải pháp API
Arachnys là nhà cung cấp các giải pháp API dữ liệu KYC và AML tự động.

ĐẶT MUA

ĐẶT MUA

Zalo ATPSoftware Tư vấn kinh doanh Zalo ATPSoftware
0931.9999.11

Xin chào! ATP Software muốn tìm hiểu nhu cầu sử dụng phần mềm của bạn, từ đó chúng tôi có thể tư vấn chính xác giải pháp mà bạn cần.

*Có thể chọn nhiều kết quả

Nhận thông báo từ ATP SOFTWARE và cập nhật những kiến thức mới nhất từ chúng tôi!

Kiến thức Marketing

1611 bài viết

Kinh doanh Online

1360 bài viết

Facebook Marketing

996 bài viết

Kiếm tiền MMO

720 bài viết

Kinh doanh Online

810 bài viết

Thủ thuật Facebook

215 bài viết