Chia sẻ
viral sản phẩm trên mạng online
Tổng hợp các tài liệu – biểu mẫu cần thiết trong hoạt động quản trị nhân sự
Đánh giá bài viết

Chấm công  tính lương

Công cụ áp dụng trong quản trị nhân viên

  • hướng dẫn tạo survey bằng google form ( chỉ dẫn )

 

1- MAU 5A-HSB

2- MAU 5B – HSB Nghi viec cham soc con om

3- MAU 09A -HSB To khai nhan than

4- Mau 11A-HSB huong che do thai san

5- Mau 11B-HSB huong tro cap thai san

6- MAU 12 – HSB De nghi huong che do huu tri

7- Mau 13-HSB Don de nghi huong tiep luong huu-tro cap BHXH hang thang

8- Mau 14-HSB Huong tro cap BHXH 1 lan

9- Mau 16-HSB Don de nghi chuyen noi nhan luong huu

1- Phieu GNHS thanh toan truc tiep chi phi KCB BHYT

1- PGNHS 601 – Hưởng trợ cấp ốm đau

2- PGNHS 602 – Hưởng trợ cấp thai sản

3- PGNHS 603 – PGNHS Hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức phụ hồi sức khỏe

4- PGNHS 604 – Hồ sơ khắc phục chế độ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp

5- PGNHS 605 – Hồ sơ giải quyết chế độ TNLĐ-BNN tái phát or TNLĐ-BNN tổng hợp

6- PGNHS 606 – giải quyết chế độ hưu trí

7- PGNHS 607 – Hưởng chế độ tử tuất

8- PGNHS 608 – Trợ cấp BHXH 01 lần, trợ cấp khu vực 01 lần

9- PGNHS 610 – Hồ sơ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đi

10- PGNHS 612 – Vừa giải quyết trợ cấp ốm đau vừa bảo lưu sổ BHXH

11- PGNHS 613 – Vừa giải quyết trợ cấp thai sản vừa bảo lưu sổ BHXH

12- PGNHS 615 – khắc phục chế độ hưu trí & điều chỉnh nhân thân đối với người đang làm việc

13- PGNHS 616 – page cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình

14- PGNHS 617 – Hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp hàng tháng trong các trường hợp – Sau khi chấp hành xong hình phạt tù – Trở về định cư hợp pháp…

15- PGNHS 618 – sửa lỗi trợ cấp BHXH 01 lần theo Nghị định 83.CP

16- PGNHS 619 – sửa lỗi trợ cấp tuất 01 lần theo Nghị định 83.CP

17- Phieu GNHS 609 – Hồ sơ hưởng lương hưu trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đến

18- Phieu GNHS 614 – khắc phục chế độ hưu trí  fix lỗi nhân thân đối với người bảo lưu sổ

19- Phiếu GNHS 620 – fix lỗi lại lương hưu do thay đổi mức đóng BHXH hoặc do được tính thêm thời gian đóng BHXH

 

1- PGNHS 101 – Đăng ký BHXH, BHYT bắt buộc

2- PGNHS 102 – Cấp thẻ BHYT bắt buộc

3- PGNHS 103 – Thu BHXH, BHYT bắt buộc

4- PGNHS 104 – Cấp thẻ BHYT Học sinh, sv

5- PGNHS 105 – Trả thẻ BHYT, sổ BHXH theo Phiếu yêu cầu

6- PGNHS 106 – Ngưng join BHXH

7- PGNHS 107 – Hoàn trả tiền bảo hiểm đóng thừa

8- PGNHS 108 – điều chỉnh số sổ BHXH do đơn vị cung cấp sai hoặc điều chỉnh số sổ tạm về số sổ chính thức

9- PGNHS 109 – Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí & tử tuất

10- PGNHS 201 – Đăng ký BHXH tự nguyện

11- PGNHS 202 – Cấp thẻ BHYT tình nguyện

12- PGNHS 203 – Hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT tình nguyện

 

1- Mẫu 07-GĐYT Giấy đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT

 

1- Mẫu 01-DS.XNS Danh sách đề xuất công nhận sổ

2- Mẫu 02b-XN.THE Đơn đề xuất công nhận

3- Mẫu 03a-DS-CLS Danh sách đề nghị cấp lại sổ BHXH

4- Mẫu 03b-DS.CLTH Danh sách đề nghị cấp lại thẻ BHYT

5- Mẫu 06b.SBH Bản tự kê khai quá trình đóng BHXH, BHTN

6- Mẫu 401a-THE Giấy cam kết

7- Mẫu 401b-THE Giấy cam đoan

8- Mẫu số 03a-DS.CLS đề xuất cấp lại sổ BHXH

 

1- PGNHS 301 – công nhận hành trình đóng BHXH, BHTN – ứng dụng cho mẫu sổ cũ

2- PGNHS 302 – fix lỗi thông tin cá nhân của người tham gia BHXH

3- PGNHS 303 – fix lỗi nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH.

4- PGNHS 304 – Chuyển hành trình join BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc

5- PGNHS 305 – Cấp lại sổ BHXH do mất

6- PGNHS 306 – Cấp lại sổ BHXH do hư hỏng

7- PGNHS 307 – Cấp lại tờ khai cấp sổ BHXH do mất

8- PGNHS 308 – xác nhận đang join BHXH; công nhận tham gia BHXH tiếp tục Cấp lại bản tổng hợp quá trình join BHXH, BHTN

9- PGNHS 309 – Thu hồi sổ BHXH đã chốt của NLĐ đóng BHXH đã nghỉ việc sau 12 tháng ko đến nhận sổ

10- PGNHS 310 – Bổ sung hồ sơ cấp sổ BHXH cho lao động kỳ trước

11- PGNHS 311 – fix lỗi quá trình tham gia BHXH, BHTN đối với trường hợp đã được chốt sổ BHXH

12- PGNHS 312 – Cấp sổ BHXH cho kỳ trước

13- PGNHS 313 – Thẩm định thời gian công tác trước tháng 01-1995

14- PGNHS 314 – Trả sổ BHXH cho người lao động đã nghỉ việc

15- PGNHS 321- công nhận hành trình đóng BHXH, BHTN – ứng dụng cho sổ mẫu mới

16- PGNHS 401 – Đổi thẻ BHYT do thông tin ghi trên thẻ không đúng

17- PGNHS 402 – Cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT do mất, bị hư hỏng, điều chỉnh quyền lợi khám chữa bệnh  thay đổi nơi khám chữa bệnh

18- PGNHS 403 – Cấp thẻ BHYT cho kỳ trước do thiếu thông tin

 

Nguồn: http://quantrinhansu-online.com

atp-call-to-action

Trọn bộ giải pháp All In One - với hơn 15 ứng dụng và công cụ hỗ trợ TỰ ĐỘNG HÓA MARKETING và BÁN HÀNG ĐA KÊNH.

TÌM HIỂU & DÙNG THỬ MIỄN PHÍ NGAY CÁC GIẢI PHÁP CỦA ATP SOFTWARE

call-action

Chia sẻ

Đừng ngần ngại cùng nhau thảo luận về bài viết nhé !!!!

Hãy là người đầu tiên bình luận về bài viết!

avatar